„Сюжети”, Любомира Видева / Анотации”Библиотека България” /

Ива Спиридонова: „Живеем или играем роли в спектакъла на Вселената? Герои ли сме в собствения си живот или режисираме сами времето в сърцето си? Антракт или край е смъртта, предговор или послеслов на любовта е? Сюжетите в дните ни всъщност са метафора на съдбата. И възможност - да покажем на децата си как се обича истински, да изживеем няколк...