„Дивите” думи на Хайтов

  15 Септември 2019, 13:22           946        0

Днес, на 15-ти септември, се навършват 100 години от рождението на писателя НИКОЛАЙ ХАЙТОВ /1919-2002/.

Той е роден в село Яврово, Пловдивско. Дипломира се като инженер-лесовъд, но открива житейския си път в писането и впоследствие става особено популярен с творчеството си. Най-известните негови произведения са „Шумки от габър“ /1965/, „Диви разкази“ /1967, „Ламята“ /1970/, „Капитан Петко войвода“ /1974/, „Бодливата роза /1975/, спорната „Гробът на Левски“ /1987/ и много други. По много от тях са направени филми и сериали, които винаги са печелели народната любов. Първоначално пише очерци и публицистични статии, докато не намира истинското си призвание в разказите за историята и съдбата на българския народ. През 1960-та година излиза първата му книга - „Хайдути“. В нея и в следващите му творби вече е видна своеобразността на писането му. От действителните истории, по които пише, той извлича сложни художествени обобщения и създава свят, населен с незабравими персонажи. Николай Хайтов всъщност е регионален писател. Действието в неговите творби се развива предимно в Родопите с техния неповторим колорит и характерни образи.

За венец на творчеството на писателя се смята книгата„Диви разкази“, която е едно от най-оригиналните произведения в българската литература и още с излизането си става книжно събитие. Всички ние познаваме традицията в българския разказ чрез произведенията на Вазов, Елин Пелин и Йовков. Но „дивите“ творби на Хайтов всъщност излизат извън рамките на общоприетата представа за разказа. В тях Хайтов гледа събитията отстрани, те са предимно монологични. Най-често разказвачът е самият герой, който разказва преживяванията си на въображаем събеседник. По този начин се постига силна достоверност. Героите на Хайтов са изключително ярки образи, които с простички думи разказват своята история. Езикът на автора е пластичен, в него няма нищо излишно.

Писателят засяга общочовешки проблеми като любовта, благородството, отчуждението между хората, отношението към природата, сблъсъка между патриархалните порядки и съвремието и сложността на човешките отношения. Произведенията на Хайтов се доближават до фолклорната традиция, освен с простичкия си език и с посланието към читателя, поуката, която е венец на почти всеки негов разказ.

Всъщност, очарованието на творбите на Хайтов е в простотата им. В тях няма философия, но звучат житейски истини, релевантни за истинския живот, който е извор на неговото вдъхновение.

 

Материала подготви: Емилия Попова

коментари

Добави коментар