Разказ за един кърлеж, на когото се случиха невероятни неща - Марисиана Влашева

  Разказ за един кърлеж, на когото се случиха невероятни неща (или разказ за здравеопазването, който би следвало да е много тъжен, но  всъщност е много забавен, защото в него има приятелство, грижа и още нещо) Беше хубав юнски следобед. Слънцето огряваше цялата поляна и тя се гиздеше, окъпана от светлина, аромати и тишина. Малкия...

Лазарска песен - Боян Боев

            Цялото село беше притихнало. Слънцето се скри зад балкана и Вечерницата изгря на небето. Животните бяха прибрани по оборите и комините пушеха над къщята. Само от една къща още се носеше весела глъчка. Баба Ганка беше сбрала край огнището си младите моми, дето на следващия ден щяха д...