Кюрдският въпрос - национални и регионални измерения

Д-р Якуб Юсеф Ал-Атиики

15.00 лв

Код: 978-619-7456-06-6

Наличност: на склад


    Добави в количкатаКнигата на Н.П., Д-р Якуб Юсеф Ал-Атиики, „Кюрдският въпрос – национални и регионални измерения“, представлява своеобразна енциклопедия на кюрдския въпрос. Натрупаният с години емпиричен материал, събиран скрупольозно от научни архиви, дипломатически документи, периодика, богати лични контакти и впечатления, е организиран с прецизно систематизирани методологически инструменти. На фона на значимата научна продукция в областта на кюрдологията, изследването на Д-р Якуб Юсеф Ал-Атиики идва със своите нови акценти и конкретни научно приложни приноси. 
На първо място, Д-р Якуб Юсеф Ал-Атиики поставя ясен акцент върху факта, че кюрдският проблем е една постоянно изменящата се проблемна ситуация. Причината за това е значимият времеви ресурс за процеса на формиране на една безпрецедентна лингвистична, социална и религиозна амалгама. Кюрдският въпрос излезе на регионалната сцена преди около един век като сериозно политическо предизвикателство. Става въпрос за народ от повече от 30 милиона души, които досега са правили осем неуспешни опита за създаването на собствена държава.
На второ място, Н.П., Д-р Якуб Юсеф Ал-Атиики навлиза в детайлите на невероятната политическа хетерогенност и специфичното регионално разпределение, осветлявайки ингруповите особености на четирите местни кюрдски общества, а именно тези в Турция, Ирак, Сирия и Иран. Анализът, в който се чувства геополитическия размах на опитния дипломат, е изключително интересен.
Все пак, в третата глава, “Кюрдите и световните сили“, се чувства най-осезаемо аналитичната сила на опитния изследовател. Като човек със завиден професионален опит, кувейтският дипломат извежда на преден план значението на големите сили /ЕС, САЩ и Русия/ при определянето на бъдещето на кюрдския въпрос. Д-р Якуб Юсеф Ал-Атиики поставя силен акцент върху факта, че единствено силното интернационализиране на кюрдския проблем може да генерира положителни импулси за неговото развитие.
Книгата на Н.П., Д-р Якуб Юсеф Ал-Атиики има сериозен  принос в кюрдологията и придобива особено значение, тъй като тя се превръща в иманентна част от българската и кувейтската научна литература. 
 
ПРОФ.Д.ИК.Н. ВЛАДИМИР ЧУКОВ
Историята е паметта на времето и споменът на бъдещето. Правилното ѝ разбиране е предпоставка за раждането на истината, към която се стремим всички ние. А истината е отговорът, криещ се в смисъла на нашето настояще. 
 
Всеки човешки стремеж към свобода, независимост и дом заслужава място на страниците на историята, всеки проблем заслужава гласност и разбиране, за да бъде чут и решен. 
 
В този научен труд, Кюрдският въпрос е отправен към света с цялата тежест и динамика на пишещите го години, със силата на фактологичната си аргументираност и разбирането за стойността на хората, стоящи зад фактите, религиите, обединенията, народите, държавите. И в същото време, на това болезнено питане е погледнато с изследователска безпристрастност, дипломатически опит, енциклопедична ориентираност и ясно разбиране за стойността и многоликостта на истината. Ето защо, книгата на Н. П., д-р Якуб Ал-Атиики, има своята неоспорима стойност, не само в рамките на научната литература, но и далеч отвъд тях и всички други съществуващи граници, след които съществува само висотата на общочовешкото. 
 
Тази книга е глас и памет. Кюрдският въпрос е зададен и очаква своя отговор от света. 
 
Ива Спиридонова