Радио "БРАЙЛ ФМ"

  14 Януари 2020, 15:24           449        0

Радио "БРАЙЛ ФМ" е национален проект на Фондация за информационен обмен „Равностойно партньорство” - София. Радиото е отдавнашна идея на двамата му създатели, Владислав Кацарски и Анелия Велинова, дългогодишни журналисти в национални медии: радио НЕТ, радио София, БНР БИНАР.

В обсега на внимание на РАВНОСТОЙНО ПАРТНьОРСТВО и на БРАЙЛ ФМ са децата, младежите, майките,  пенсионерите, сираците, бездомните, хората с физически дефицит. Творците според тях се нуждаят от внимание, разпространение и финансиране. Затова основните теми на БРАЙЛ ФМ касаят тези групи, а изискването е високото качество.

БРАЙЛ ФМ започва работа на 28.11.2014 г. Това е единственото българско социално радио, като още една възможност за социализиране на хората със затруднения, но със способности и с желание да работят и да се развиват като професионалисти.  

Радиото озвучава трудно достъпна информация. Радио БРАЙЛ ФМ се разпространява в интернет среда. Излъчването трае 24 часа ежедневно, като няма ограничение в сферите и областите.

МИСИЯ - Да обогатят социалната култура на българските граждани: обществото да приема различните; да подпомагат постиженията на българската култура и творците.

За първи път останалите встрани хора подават ръка на българските творци.

ЦЕЛИ - Информационно обезпечаване, създаване на мултимедийни и културни продукти, инвестираме в децата, младежта, в творчеството, образованието и морала. Социална политика. Социализация и подобряване на жизнения стандарт на хората със специални нужди, създаване на мрежа за културно-информационен обмен в България и в чужбина.

БРАЙЛ ФМ създава „Златен фонд“ на български автори от различни литературни жанрове с техните гласове.

Можете да слушате радиото тук:  

http://braillefm.com/ 

и 

https://www.youtube.com/channel/UCQoTSCc0JtBK239m6WyK06Q 

 

коментари

Добави коментар