Що е то литературен агент и има ли почва у нас?

  02 Февруари 2020, 14:06           640        0

 

За щастие, понятието „литературен агент“ вече не е неизвестно и дори е познато у нас.

Писателската действителност в България днес е такава, че не може да гарантира на автора охолно съществуване. Българският писател в наши дни трудно може да преживява с професионално писане. Обикновено той има друга професия, която му осигурява прехраната. И все пак, у нас вече има литературни агенти и издателства-литературни агенции. Все още бели лястовици в общия фон на книгоиздаването. И, естествено, има и много въпроси и неизвестности около тази полезна, но непопулярна дейност. А защо да няма спецализирано образование за литературни агенти в нашите университети?

Що е то „литературен агент“?

Литературният агент е посредник между писателя и издателството. Той добре се ориентира на книжния пазар и знае какво на кого и на каква цена може да продаде.

На Запад литературният агент е неотделима част от книжния бизнес. Той разглежда ръкописа и, ако види в него потенциал, го предлага за публикуване. На практика, той избавя издателите от контакти с графомани, а на писателите дава възможност да продадат произведенията си при най-благоприятни за тях условия. Тоест, икономисва на всички участници в този процес време и пари.

Какви са функциите на литературния агент?

Литературният агент се старае да осигури на своя клиент най-изгодния договор, тъй като неговият собствен доход пряко зависи от дохода на писателя – той получава от 10 до 20 процента от авторовия хонорар. Средно агентите взимат 15 процента за посредничество и 20 процента за продажба на правата за превод.

Условно литературните агенти могат да бъдат разделени на две категории – първични агенти и субагенти.

Първичните приемат непубликувани ръкописи, търсят сред тях ценни произведения и ги продават на издателите.

Субагентите са ориентирани към чуждестранни автори и работят само с публикувани вече книги. Тяхната функция е да намерят извън страната си перспективен писател, да подберат за него местно издателство и да осигурят сключване на договор.

 

Литературният агент трябва да има много близко, ежедневно общуване с авторите и издателите.

Разбира се, пътят който литературният агент изминава заедно с младия автор и с именития, е различен. Когато работи с писател, вече заявен на пазара, се включва механизмът на конкурентната борба между отделните издателства за неговия ръкопис. В случая с младите писатели схемата на поведение е съвсем друга, защото се налага да уговаряш издателите да резгледат техните текстове.

Всеки етап от преговорите между автора и издателя, започвайки с показването на ръкописа и завършвайки с публикуването на книгата и по-нататъшното ѝ промотиране, е потенциален конфликт. В тази ситуация литературният агент става онази неутрална сила, която помага на автора да не изглежда непрофесионално в очите на издателя, а на издателя – да не се прослави като негодник и подлец, който не е способен да оцени писателския гений. Писателят трябва само да пише, а не да води неприятни преговори за пари.

Кой може да стане литературен агент?

Литературни агенти обикновено стават бивши редактори. За годините работа у тях се натрупва определен търговски нюх и те знаят всички необходими вратички, входове и изходи.

Много от по-малките издателства всъщност изпълняват и функциите на литературен агент. Търсят ръкописи за по-крупен партньор и го препродават с надценка. Точно в това се изразява разликата им с традиционните литературни агенти – те работят не за процент от авторовия хонорар, а за разликата между цената на покупката и продажбата на ръкописа на голямо издателство или за част от нейното реализиране от търговците. Като правило, тези издателства-агенции се занимават и с подготовката на текста за печат, а печата и разпространението поема крупният партньор.

Как да се намери литературен агент?

Агенти се тъсят главно по препоръка, но и чрез интернет.

Как да работим с литературния агент?

Ако сте получили съгласие за сътрудничество, уверете се, че ви е приятно да работите с този човек. Агентът ще стане единствената нишка, която ще ви свързва с големия литературен свят, затова трябва да сте убедени в следното:

-             че агентът ви е достатъчно добър професионалист в работата си;

-             че има безупречна репутация;

-             че ще ви оценява като уважаван клиент и ще отдели на книгата ви толкова сили и време, колкото е неоходимо;

-             че има убедителни доказателства за успех, а именно списък с клиенти, чиито ръкописи е уредил в издателства.

Ако агентът се позовава на конфиденциалност за подобна информация, по-добре нямайте работа с него.

Добрият литературен агент е човек, който не ви кара да се безпокоите за съдбата на вашата книга. Прикритостта и нежеланието да споделя съществена информация е лош знак.

Литературният агент е проводник на писателя в света на издателския бизнес. Той ще оцени възможностите за публикуване на книгата, ще знае как да минимизира разходите по нейното издаване, ще състави юридически грамотен договор, ще пресметне размера на дължимото за автора заплащане. Услугите на литературния агент, представител на автора в издателсвата и книжарниците, са необходими както за начинаещите автори, така и за професионалните литератори.

Какво трябва да прави литературният агент?

-             Да оцени потенциалните възможности на материала с цел издаване и продажба;

-             Да предложи на автора максимална изгода;

-        Да подбере надеждни изпълнители за предпечатна подготовка /илюстратор, страньор, дизайнер, фотограф, редактор, коректор/;

-             Да състави текста на официалния договор с издателството;

-         Да проследи всички етапи при създаването на книгата – от изпълнението на предпечата до изпращането на ръкописа в печатница;

-             Да организира медийна подкрепа;

-             Да организира продажба на книгата в Интернет и в книжарската мрежа.

Литературният агент „води“ книгата от началото до края. Той представлява интересите на автора, отстоява неговата гледна точка в издатеството. Той е своего рода справочник, който писателят може да ползва, започвайки общуването си с издатеския свят. Сътрудничеството между агента и писателя приключва тогава, когато книгата започва повече или по-малко успешно да се продава.

Литературният агент е парламентьор между автора и издателството. Но той по никакъв начин не ви е „приятел“. Той ви е партньор в бизнеса.

 

От друга страна, техническият прогрес върви с бързи стъпки. Днес книга може да се издаде „онлайн“, тоест без да излизаш от дома си. Разбира се, че може авторът сам да се заеме с издаването на своята книга и да я продава самостоятелно. Но писател и издател са различни професии. По правило добрите писатели абсолютно нищо не разбират от бизнес.

Особено за начинаещ писател, е необходим литературен агент. Поне на първо време. Да се възползвате от услугите на литературен агент не само можете, но и трябва, ако току-що започвате своя път – издавате своята първа книга. С негова помощ ще натрупате опит, ще се запознаете с тънкостите на книгоиздаването, ще проследите пътя на отпечатване, на реклама и продажба.

Кога все пак трябва да помислите за литературен агент?

-             Ако непрекъснато участвате в литературни конкурси и не побеждавате;

-             Ако изпращате разказите си във всички списания и никога не получавате отговор;

-             Ако за трети път занасяте ръкописа си в издателство и те за пети път го губят.

Това означава, че не сте конкурентноспособен. Това може да означава, че нямате талант или че имате твъде много талант за този свят, или че катастрофално не ви върви. Но е важно да не забравяте, че въпреки вашите кутсузлук и бездарие, всеки следващ опит може да се превърне в успех. Запомнихте ли? Всеки! Няма шансове да победи само този, който не участва в надбягванията. Така че главното условие за успех е упоритостта. Разчитайте на своя собствен вкус. Но, бъдете търпеливи. Чували сте за големи имена, които в началото са били отхвърляни, но те са успели не само заради качествата си, а и заради упоритостта и търпението си. Успех!

 

 

коментари

Добави коментар