Танцова Формация "СОФИСТИК-ЖИВО"

„НАШАТА МИСИЯ Е НЕ САМО ДА ОБУЧАВАМЕ, А ДА ВЪЗПИТАВАМЕ, ДА ИЗГРАЖДАМЕ ЕСТЕТИЧЕСКИЯ ВКУС, ДА РАЗВИВАМЕ КОЛЕКТИВНИЯ ДУХ И ДОБРОТО ОБЩУВАНЕ, ДА СЪЧЕТАВАМЕ ПОЛЕЗНОТО С ПРИЯТНОТО, ДА ОСМИСЛЯМЕ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ. ЧРЕЗ ИЗКУСТВОТО, ВСЕКИ, НОСЕЩ ЛЮБОВ КЪМ ТАНЦА В СЪРЦЕТО СИ, ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОТКРИЕ И РАЗВИЕ СВОЯ ТАЛАНТ, КАТО СЕ ПОТ...