Услуги

Предварителен прочит на ръкопис

Изготвяне на предварителна оценъчна рецензия

Професионална редакция на ръкопис от редакторски екип

Професионална корекция на ръкопис

Предпечатна подготовка, страниране и дизайн

Дизайн на корица и художествено оформление

Печат на книга по зададени параметри

Печат на рекламни книгоразделители, картички, плакати и др.

Изготвяне на анотация за корица на книга

Изготвяне на професионална рецензия за книга

Книгоразпространение на печатни издания

Организация и провеждане на събития в областта на литературата и изкуствата

Организиране на литературни четения в София и страната

Сценарни предложения за събития

Рекламни фотосесии

Изготвяне на рекламни трейлъри

Видеозаснемане на събития

Промотиране на печатни издания

Други