home~DTixt3~ph2XRi~StQWVK_j

Орфей и Евридика – Маргарита Петкова

Снимка: Jean-Baptiste Camille Corot – Orpheus Leading Eurydice from the Underworld О Р Ф Е Й   И   Е В Р И Д И К А Сонетен венец 1. От ада знам, че ще ме изведеш, Щом слезе в него, за да ме намериш. Душата ми се люшка като свещ На вятъра. И от любов трепери. […]

home~DTixt3~ph2XRi~qfIHMb_j

Поезия от Снежана Галчева

Снимка: https://pixabay.com/ СПАСЕНИЕ Когато усетя, че светът загрубява, отивам при вятъра и го питам кой го е учил на нежност. Закачливо ми роши косите, целува ми устните, като на любима жена и ме закриля в свойта прегръдка. Когато слабостта във мен пропълзи, отивам при морето и го питам кой го е учил на сила. Вълните […]

home~DTixt3~ph2XRi~QAQAJZ_j

Емигрантски стих – Людмила Калоянова

Снимка: https://pixabay.com/ Людмила Калоянова е доктор на филологическите науки и вицепрезидент на Лигата на българските писатели в САЩ и по света. Родена е в град Созопол. През 1990 г. започва работа в University of Pittsburgh и защитава докторска дисертация на тема „Женска идентичност и креативно писане“. Книгата ѝ „Създания на прехода“ (Übergangsgeschöpfe, Peter Lang 1998), която […]

1 75 76
Всички