Гергана Димитрова / Поезия

Стара Загора! Добрата стара Загора се е нагледала на стихотворци, накацали по обсипаните й с акациеви цветове скамейки, заслушани в шушукането на липите и ромона на фонтаните й. За нея не е изненада, че ще я обожава още едно перо, перото на странна птица на име Гергана Димитрова. Въпросната пристига в света две есени преди […]

home~DTixt3~ph2XRi~Bsidoi_j

Пътят от думи на Михаил Калдъръмов

Когато в пространството на едно голямо човешко сърце се срещат силата на природата и необятността на любовта, се раждат необикновени думи, които вдъхновено разказват на света за тази среща. Такива са думите на Михаил Калдъръмов, едно име, оставящо светла следа в съвременната българска литература. Един човек, който ни учи на световъзприемане, самовгълбяване, възхищение, интимност, обичане, […]

Представяме ви Димитрина Желязкова – Етина

„Родена съм през пролетта на 1970 година, когато земята облича най-ведрата, най-пъстрата си рокля и се бухва в разнежените от слънцето потоци с жива вода. Поезията ме откри късно, в годините, когато човек е улегнал, добил отговорности и все по-често обръща глава, за да чуе догонващите го стъпки на друго детство. Но не стана така. Преди три години, […]

Поезия от Росен Георгиев Желязков

За нас е удоволствие да ви представим още един български поет със своеобразен почерк и разпонаваем стил – Росен Георгиев Желязков. Росен Желязков е роден в гр. София на 30.08.1971 г. Завършва гимназия в родния си град, възпитаник е на 15-та гимназия ,,Адам Мицкевич“. Висшето си образование завършва в УНИБИТ пред 2014г. със специалност „Бакалавър […]

Поезия от Иванка Гичева

Трудно ми е да пиша за себе си. Родена съм на 7 юни 1959 г. Завърших българска филология. Петнайсет години се занимавах с радиожурналистика, а след това започнах работа като учител. И до днес преподавам в СУ “Св.св. Кирил и Методий“ в Смядово. Играта с думите винаги ми е харесвала. Обичам думите и често ги […]

2

Поезия от Цвета Иванова

„Родена съм през пролетта на 1970 година, когато земята облича най-ведрата, най-пъстрата си рокля и се бухва в разнежените от слънцето потоци с жива вода. Поезията ме откри късно, в годините, когато човек е улегнал, добил отговорности и все по-често обръща глава, за да чуе догонващите го стъпки на друго детство. Но не стана така. Преди три години, […]

home~DTixt3~ph2XRi~CbKc8_j

Поезия от Магдалена Абаджиева

Магдалена Абаджиева е родена през 1978 г. в гр. Русе. През 2002 г. завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работи десет години като редактор в издателство за правна литература „Сиби”. През 2017 г. защитава докторска дисертация към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, БАН. Научните ù интереси са в областта на […]

home~DTixt3~ph2XRi~SUJyPe_j

Радостина Драгостинова – изкушението хайга

Аз съм Радост. Харесвам си дългите думи; и късите изречения. Обичам времето между две секунди, когато се случва безкраят; тъгата в клепките на дъжда; рижото протягане на летен следобед. Откривам се в разговорите с непознати, затова напоследък все по-често разговарям със себе си. Когато не се търся, най-често се откривам в очите на дъщеря ми. […]

Всички