home~dMHYY9~SX2z9a_j

Литературните награди за 2020-та година

Снимка: https://pixabay.com/ В света съществуват голям брой най-разнообразни награди в областта на литературата, някои от тях много престижни, други – не толкова. Основната цел на наградите е да се избере от множеството литературни произведения действително неповторимото и изтъкнато творение. Книгата, получила награда, по правило се издава в по-голям тираж. И колкото по-известна е наградата, толкова […]

home~dMHYY9~461unV_j

Литературните награди за 2020-та година – част II

Снимка: https://pixabay.com/ ЧАСТ II СВЕТОВНИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ НАГРАДИ ЗА 2020-ТА ГОДИНА В света съществуват голям брой най-разнообразни награди в областта на литературата, някои от тях много престижни, други – не толкова. Основната цел на наградите е да се избере от множеството литературни произведения действително неповторимото и изтъкнато творение. Книгата, получила награда, по правило се издава в […]

home~dMHYY9~yIdjfO_j

Епистоларната литература

Снимка: https://pixabay.com/ В динамиката на литературните жанрове еписторалният е един етап от завоюването на нови интелектуални територии, и така участва интензивно в Литературата. Епистоларният жанр или романът в писма (от гръцки epistole – писмо, послание) е разновидност на романа, представляваща цикъл от писма на един или няколко герои от този роман. В писмата се изразяват душевните […]

Всички