С 3

 

ОРНИТОМАНТИЯ
 
Тъжни са недокосваните ти от никого длани,
като напуканите линии в изсъхналата земя,
непожелани като разказ за прастари предания –
убожда ме хиромантията им и онемявам.
 
Казват ми, че ако с гълъбово око се срещна
и не отстъпя с поне една крачка назад,
с водопада от лава ще стигна до пещите
и ще узная как невъзможен е животът във ада.
Казват ми, че ако зад гълъбово крило се крия,
не ще намеря никъде и никога какво е утеха.
Ще вдигам тост за себе си, единствен на приемите,
и ще се разплаквам от звука на собственото си ехо.
Казват, че ако гълъбовите нокти са пред очите ми,
че ако наситено кърви хоризонтът пред тях,
значи вече нямам място при хората в дните им.
Ще съм паразит в тяло под умъртвена стряха.
 
Неизбежен е допирът до поличбата в дланите,
още по-сухи са от напуканата прастара земя,
осъзнавам греховете си, част съм от заклинанието.
От истината прободен съм. 
Приземявам се.
 
 
ПЕРА
 
Беше много отдавна и тогава
живеех най-дълго във дните си, 
а в нощите си готов бях да раздавам
на всеки от милиардите си детски мечти. 
Нямах и най-бегла представа
колко кратко е да си малък, 
не подозирах, че това бе подарък
и щастие, като да споделиш с някого залъка. 
Оттогава още е споменът ми когато
разбирах, че някой се дави в проблеми, 
аз просто лягах невидим в тревата
и се хващах за стръковете в зеленото. 
По-скоро не умеех да разсъждавам,
а пиех от росата с двете си шепи
и сякаш знаех, че ми е дадено
да чувам птиците, дори и да шепнат.
От дъждовете над нас не заплаквах, 
с капките им задълго играех
и не разбирах точно кога трябва
да тръгна. Кръжах с тях. Омаян. 
С крилете си надеждата ми донасяха, 
показваха ми как заедно да летим
и небето възторжено изпълваха с глас, 
изпреварили ранобудните първи петли. 
 
И досега от спомена не ща да избягам, 
и отдавна да е било, трябва ми още, 
само така завинаги дете ще остана, 
прегръщайки всичките птици в нощите си…
 
 
Симеон Аспарухов

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Фотография: Ивелина Чолакова 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички