home~w6bREC~ZLLQf0_j

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен е основана през 1922 г. като четвърта народна библиотека в България. От същата година досега е и четвърта депозитна библиотека в страната – статут, който институцията запазва и до днес и сред библиотеките от своя ранг е на четвърто място по богатство и обем на библиотечните фондове – над 772 000 библиотечни документа. Притежава колекции от старопечатни и от редки и ценни издания, най-пълната краеведска сбирка за Шуменския край от Възраждането до наши дни. Библиотеката е утвърдена като регионална за област Шумен. Като такава и в съответствие с функциите си на методичен център институцията оказва експертно-консултантска помощ на библиотеките на територията на областта и организира различни форми на професионална квалификация.

Осъществяваното от РБ „Стилиян Чилингиров” библиотечно-информационно обслужване утвърди позициите й на активно работещ регионален информационен център и мениджър на знания, обслужващ широк кръг читатели с различен възрастов, социален, образователен и професионален статус, с различна етническа и регионална принадлежност.

Днес РБ „Стилиян Чилингиров” е център за внедряване на съвременните технологии и координирано изграждане на регионалната автоматизирана библиотечно-информационна мрежа. Библиотеката разполага с Обучителен център и с модерно Дигитално студио, което активно работи по дигитализирането на библиотечните колекции и цифровизацията на богатия музикален фонд на библиотеката, а също така осъществява рекламна дейност и предпечатна подготовка.

Днес РБ „Стилиян Чилингиров” е център на разнообразни културно-образователни инициативи; участва в научноизследователската дейност в региона; поддържа архива на местния печат; осъществява активна издателска дейност; инициира и реализира различни програми и подкрепя общественозначими инициативи и кампании на местно и национално ниво; участва в представителни форуми в страната и в чужбина; печели различни проекти, свързани с развитието й като съвременен библиотечно-информационен и културен център. Активно работи в сътрудничество и партньорство с други библиотеки от страната и чужбина, с културни и образователни институции, с фондации, творчески сдружения, неправителствени организации и издателства от цялата страна. Сътрудничи с посолствата и културно-информационните центрове на редица европейски страни и САЩ.

РБ „Стилиян Чилингиров” е член на Българската библиотечно-информационна асоциация. Носител е на Националната наградата „Христо Г. Данов” за 2008 г., Наградата на Шумен за изкуство и култура за 1997, 2006 и 2009 г. и на редица други отличия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички