_MRP5525

„Посоката на всичко в живота ни е избор“ – Яна Вълчева

Диалог или монолог е „Ти ще тръгнеш“? А поезията изобщо?
Пише се като монолог, чете се като диалог. Но ако срещне читател, в чието сърце да се влее, поезията отново се превръща в монолог, неговият личен монолог.

Всички