viber_изображение_2021-09-17_12-05-38-838

„Портокал от мама“ – Георги Христов

„Хлапакът приближи, все едно ходеше в мъгла, тя протегна ръка, стори ми се, че ще го приласкае и прегърне. Тя просто му подаде ръка. Като непознати, които се виждат за първи път. Мълчаха.“ – „Портокал от мама“, Георги Христов

Всички