Христо Петров 7

Божия благодат – Христо Петров

Тази година Коледа се случи много студена въпреки малкото навалял сняг. Сутринта на Бъдни вечер беше още топло, но към обяд се надигна лек вятър, такъв сух студ стегна и така режеше, че дъхът ти секваше.
Баба Роска и Снежка посетиха празничната утреня, както всеки път – баба Роска вътре, а отвън при сливата козата пощипваше по някой подал се изпод снега стрък.

Всички